Vurdering for læring

Utdanningsdirektoratet lanserer nettsiden "Vurdering for læring" for lærere og skoleeiere.
På den nye nettsiden er det publisert teori og forskningsresultater, verktøy til bruk i underveisvurdering og til utforskning av egen vurderingspraksis. Du finner flere spennende filmer som viser eksempler på vurderingspraksis fra skoler og andre læresteder. På nettsiden kan du også laste ned brosjyrer som skal gi deg en oversikt over viktige prinsipper og bestemmelser om individuell vurdering.

Det hele finner du på www.skolenettet.no/vurdering

Del dette: