Hasvik kommunevåpen

Informasjon om koronavaksinering i Hasvik kommune

Status for koronavaksinering til og med uke 14 i Hasvik kommune .

07. april 2021 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Søknadsfrist 12. april 2021

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – Hasvik kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i tråd med prop.79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien, tildelt Hasvik kommune kr. 264 637,-.

07. april 2021 Les mer ››
Landmåling

28 april er fristen for rekvisisjon av kartforretning

Frist for innsending av rekvisisjon av kartforretning settes til Onsdag 28 april 2021. 

03. januar 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Ledig stilling - Fysioterapeut

Hasvik kommune har ledig fast 100 % stilling som fysioterapeut.

31. mars 2021 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Utlysning av SFO-plasser skoleåret 2021/2022

Hasvik kommune lyser med dette ut plasser i skole-fritidsordningen ved grunnskolene for skoleåret 2021/2022.

29. mars 2021 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Oversikt over det nye løypenettet

Snøscooterløyper i Hasvik kommune

Åpne snøscooterløyper pr. 29. mars.

29. mars 2021 Les mer ››