"Gå til skolen" – konkurransen:

Vinneren ble Breivikbotn skole!

Hasvik kommune er en folkehelsekommune, og i den forbindelse ønsket vi å motivere barna til å gå/sykle til og fra skolen i perioden 1. april - 1. juni 2011.
Gjennom en samlet deltakelse fra alle elevene på Hasvik, Breivikbotn og Sørvær skole, kunne den skolen som hadde den største prosentvise andelen av deltakende elever vinne et gavekort på kr 5.000. I tillegg fikk alle de deltakende elevene et diplom som takk for innsatsen. Oppslutningen på alle skolene var meget god, og hver eneste dag var det mer enn 90 % av elevene som gikk eller syklet til skolen.
Gå til skolen – konkurranse 1. april - 1. juni 2011
Glade vinnere ved Breivikbotn skole

Da den endelige oppsummeringen var gjort, var resultatene for hele perioden som følger:

Breivikbotn skole 96,7 % deltakelse Sørvær skole 93,5 % deltakelse Hasvik skole 92,0 % deltakelse Vi kan dermed gratulere Breivikbotn skole som vinnere av gavekortet. Det skal benyttes til innkjøp av utstyr som stimulerer til aktivitet på skoleplassen. Det er et krav at utstyret skal appellere til flest mulig, slik at man kan få med de av barna/ ungdommen som tradisjonelt ikke bedriver fysisk aktivitet i organiserte former.
Hensikten med aksjonen "Gå til skolen" er å bidra til økt fysisk aktivitet blant barn og unge. Forskning viser at 11-åringer sitter i gjennomsnittlig 10 timer hver dag, mens myndighetene anbefaler at barn og unge er i aktivitet minst 60 minutter hver dag. Dette er det svært mange barn som ikke får tid til i en hektisk hverdag, og det å gå/sykle til skolen kan i så måte bidra til at mange flere barn kommer i nødvendig fysisk aktivitet. I tillegg viser forskning at fysisk aktivitet gir bedre konsentrasjon i skolehverdagen.

Gevinster for aktive skolebarn:

  • Sprekere kropp - fysisk aktivitet som forbedrer helsen
  • Trygghet på veien - erfaring i trafikk. Færre biler om flere går
  • Voksenfri sone - mulighet for mestring uten voksne
  • Søkkvått hår - alle slags væropplevelser
  • Hvitveis til en venn - naturopplevelser og sosial læring
  • Krangel og vennskap - trening i å løse konflikter
  • Passe på tida - ansvar for egen tid
  • Tid for undring - mulighet for å observere og reflektere
For oss som voksne ligger det også en utfordring i dette, nemlig å ta bevisste valg på vegne av våre barn. Dersom flere av oss unngår å kjøre barna til skolen, vil skoleveien bli tryggere for de barna som går. De tre skolene har hatt en merkbar nedgang i biltrafikken rundt skolen. Vi takker alle elevene for innsatsen, og til høsten blir det muligheter til å ta revansje for de skolene som ikke nådde helt opp i vårens konkurranse.

Vi ønsker alle elevene en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen Hasvik kommune v/folkehelseprosjektet

Del dette: