Vest-Finnmark kommunerevisjon - representantskapet


Valgt av kommunestyret 25.11.2015 - sak 42/15:

Representant: Gunnar Mauseth (AP)

Vararepresentant: Odd Ivar Gladsø (H)