Vefas - representant til representantskapet


Valgt av kommunestyret 29.10.2015 - sak 32/15:

Representant:
Lars Hustad

Vararepresentanter:
 Eva D. Husby
Geir A. Iversen


Statlig informasjon