Vedtak av forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter

Hasvik kommunestyre vedtok i møte 11. februar 2020 (SAK 7/20) forskrift om kommunalt løypenett med tilhørende løypekart.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen.

Forvaltningsloven kap VI gjelder slik at vedtaket kun kan påklages av en angitt gruppe privatpersoner, organisasjoner og offentlige myndigheter. 

Fristen for å klage er 3 uker fra dato for kunngjøring.

Eventuell klage fremmes skriftlig til

Hasvik kommune
Fjellveien 6
9593 Breivikbotn

Oppgi saksnummer 7/20

Snøskuterløyper 2020
Snøskuterløyper 2020

Del dette: