Vann og avløpsavgifter (årspriser)


Fra 01.01.20:

Vann

Bolig areal kvm Grunnlag Faktor Beløp eks mva
25 - 75 kr 3.113 0,7 kr 2.179
75 - 125 kr 3.113 1 kr 3.113
125 - 150 kr 3.113 1,3 kr 4.047
150 - 200 kr 3.113 1,8 kr 5.603
over 200 kr 3.113 2,2 kr 6.848
       
Fritidsboliger kr 3.113 0,7 kr 2.179
       
Næringsbygg      
0 - 200 kr 5.202 1 kr 5.202
200 - 400 kr 5.202 3 kr 15.606
400 - 600 kr 5.202 5 kr 26.010
600 - 800 kr 5.202 7 kr 36.414
800 - 1000 kr 5.202 9 kr 46.818
100 - 1500 kr 5.202 12,5 kr 65.025
1500 - 2000 kr 5.202 17,5 kr 91.035

 

Ovennevnte satser for næringsbygg gjelder ikke storforbrukere som fiskeindustri m.v. For disse skal vannavgift avregnes etter forbruk, jf. tabellen nedenfor.

Leie av vannmåler og pris pr. kubikk

For vannmåler fastsettes det en fastavgift på kroner 6.813 eks. mva. pr. år.

I tillegg betales det pr. levert kubikk:

  • Kr 8,17 eks. mva for de første 25.000 kubikk
  • Kr 6,36 eks. mva for de neste 25.000 kubikk
  • Kr 4,51 eks. mva for de neste 25.000 kubikk
  • Kr 2,72 eks. mva for de neste 25.000 kubikk
  • Kr 1,35 eks. mva pr. kubikk for alt som overstiger 100.000 kubikk i forbruk innenfor kalenderåret.

Avløp

Bolig areal kvm Grunnlag Faktor Beløp eks mva
25 - 75 kr 2.759 0,7 kr 1.931
75 - 125 kr 2.759 1 kr 2.759
125 - 150 kr2.759 1,3 kr 3.587
150 - 200 kr 2.759 1,8 kr 4.966
over 200 kr 2.759 2,2 kr 6.070
       
Fritidsboliger kr 2.628 0,7 kr 1.931
       
Næringsbygg      
0 - 200 kr 3.034 1 kr 3.034
200 - 400 kr 3.034 3 kr 9.102
400 - 600 kr 3.034 5 kr 15.170
600 - 800 kr 3.034 7 kr 21.238
800 - 1000 kr 3.034 9 kr 27.306
100 - 1500 kr 3.034 12,5 kr 37.925
1500 - 2000 kr 3.034 17,5 kr 53.095

Fakturagebyr

I tilfeller hvor det har vært mulighet for direkte oppgjør med kort eller kontanter kan det kreves gebyr for utstedelse av faktura. Gebyret kan være inntil kroner 50 pr. faktura.