Hasvik kommunevåpen

Utlysning av SFO-plasser skoleåret 2021/2022

Hasvik kommune lyser med dette ut plasser i skole-fritidsordningen ved grunnskolene for skoleåret 2021/2022.

Søknad om SFO-plass

Søknad om SFO kan gjøres digitalt via Hasvik kommunes hjemmeside på selvbetjeningsportalen eller via søknadskjema på papir.

Opptaket til SFO gjøres av rektor på den enkelte skole. 

Ønsker å gjøre oppmerksom på følgende:

Plass i SFO er for ett skoleår om gangen og det må søkes på nytt for hvert skoleår.

SFO følger skoleruta og starter opp første skoledag for elevene og avsluttes siste skoledag. I tillegg er SFO åpent 8.00-15.30 sju av skolens fridager.

Tildelt SFO plass gjelder for skoleåret, eller til endt oppsigelsestid ved skriftlig oppsigelse, jf. vedtektene for kommunens SFO.

Søknad om SFO-plass sendes elektronisk eller på papir:

Lenke til selvbetjeningsportalen på hjemmesiden:
https://www.hasvik.kommune.no/info-om-selvbetjening.255221-37139.html      

 

Hasvik kommune 
Postboks 43
9593 Breivikbotn

 

Søknadsfrist: 20. april 2021

Del dette: