Hasvik kommunevåpen

Hovedopptaket 2020:

Utlysning av barnehageplasser - utvidet søknadsfrist til 8. mars 2020

Hasvik kommune lyser med dette ut barnehageplasser for nytt barnehageår som starter 17. august 2020.

Hovedopptaket til barnehage gjøres i henhold til gjeldende vedtekter.

Vedtekter og søknadsskjemaer ligger på kommunens hjemmeside.

Ønsker å gjøre oppmerksom på følgende:

Hel plass i barnehage er fast plass og innvilges fram til ca. 20.08 det året barnet begynner på skolen, eller til endt oppsigelsestid ved skriftlig oppsigelse, jf. vedtektene for kommunens barnehager.

Halv plass gjelder ikke lengre enn for barnehageåret 2020/2021.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august i år, har etter søknad rett til å få plass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november i år, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i den kommunen det det er bosatt. Denne retten gjelder kun når en søker til hovedopptaket.

Søknad om barnehageplass

Søknad om barnehageplass sendes elektronisk eller på papir til

Hasvik kommune v/oppvekstleder
Postboks 43
9593 Breivikbotn

Spørsmål:

Eventuelle spørsmål rettes til oppvekstleder, tlf  78 45 27 21.

Søknadsfrist: 1. mars 2020.

Del dette: