Valglogo

Utlegging av manntall til offentlig ettersyn

Manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019  og sametingets manntall er nå tilgjengelig for offentlig gjennomsyn på servicekontoret på rådhuset. Åpningstider mandag - fredag kl 08.00 - 15.30. 

Manntall for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Dersom du mener noe er uriktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan det kreves at feilen rettes opp.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes til Valgstyret i Hasvik, Postboks 43, 9593 Breivikbotn.

Sametingets manntall

I henhold til forskrift om valg til Sametinget § 4 2. ledd, skal Sametingets valgmanntall utarbeides også det året det er fylkestings- og kommunestyrevalg. Det skal legges ut til offentlig ettersyn så langt det lar seg gjøre og skal ligge ute til og med valgdagen.

Krav om retting og oppdatering skal sendes Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka-Karasjok, e-post samediggi@samediggi.no. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Del dette: