Utdanning

- eller finn mer informasjon her:

Høyskolen i Finnmark
Her finner du alt av informasjon om studietilbud ved Høyskolen, og det finnes også linker for å sende søknad om opptak direkte via Samordnet Opptak (SO).

Statens lånekasse for utdanning
Websidene til lånekassen, her kan du bl.annet søke om stipend via nettet.

YOU - Yrke og Utdanning
YoU er et informasjonsverktøy for deg som går i ungdomsskolen og i videregående opplæring som står foran et yrkes- og utdanningsvalg og som skal gå videre på skole. YoU gir deg informasjon om yrker med yrkesbeskrivelser, oversikt over utdanningstilbudene og lærlingplassene, utdanningsveien til yrkene og hvor i landet du kan gjennomføre utdanningen.

Vigo
Vigo er en tjeneste for alle som ønsker å søke videregående opplæring og for søkere til fagskolen/teknisk fagskole. 

Utdanning.no
Alt om utdanning på ett sted

Samordna opptak
Samordna opptak (SO) er et serviceorgan for høgskoler og universiteter i deres opptak til høgre grunnutdanning. 

Folkehøgskolen
Felles side for folkehøgskolene i Norge.

Ung.no
Oppslagsverket for deg som er ung Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Alta videregående skole

Hammerfest videregående skole

Honningsvåg fiskarfag- og videregående skole

Høgskolen i Narvik

Er det informasjon du savner her, er det fint om du sender oss en mail - postmottak@hasvik.kommune.no - eller bruk tilbakemeldingsskjemaet under.

Del dette: