Sørøya på langs:

Tursti fra fjellet Fuglen ved Sørvær til Akkarfjord og Tarhalsen

Hammerfest og Hasvik kommuner har inngått et samarbeid om å merke en sammenhengende tursti fra fjellet Fuglen til Akkarfjord og Tarhalsen i perioden 2017 til 2019. 

Bakgrunn

Hammerfest og Hasvik kommuner har inngått et samarbeid om å opparbeide/merke en sammenhengende tursti fra fjellet Fuglen (374 moh.) ved Sørvær (Hasvik kommune) til Akkarfjord og Tarhalsen (Hammerfest kommune) i perioden 2017 til 2019.

Formålet med prosjektet er å utvikle friluftsliv på kysten som merkevare og identitet for kommunene og forankre det inn som strategi for bolyst, trivsel, friskhet og reiseliv. Turstien blir ca. 100 km lang og merkes i henhold til DNT/Den Norske Turistforenings merkestandard.

Asbjørn, Elias og Trevor under bygging av varden på Fuglen
Asbjørn, Elias og Trevor under bygging av varden på Fuglen. Foto: Rune Waaler

Turstien er planlagt ferdig merket i løpet av sommeren 2019

UiT/Norges Arktiske universitet i Alta v/avdeling for idrett- og friluftsliv med førstelektor i friluftsliv Rune Waaler og hans studenter på Bachelor i Arktisk friluftsliv er engasjert til å utføre selve merkingen av turstien i perioden 2017, 2018 og 2019.

I 2016 ble det synfart i terrenget og laget arbeidskart over turstitraseen. Merkearbeidet startet opp i juni 2017. Stier i Norge har blitt til gjennom hundrevis av år – hvor endelig trasevalg er bestemt gjennom at man har gått ulike traseer mange ganger. En vesentlig del av arbeidet med stien er derfor å finne den beste traseen.

Det skal dessuten lages ca. 5 000 solide og godt synlige steinvarder, og males ca. 15 000 røde T-er (på vardene). For at folk skal vite hvor de skal gå alle de stedene stien starter eller deler seg, skal det settes opp 70 skilt på 22 skiltpunkt.

Asbjørn, Joakim, Trevor og Elias som bygde varden
Asbjørn, Joakim, Trevor og Elias som bygde varden. Foto: Rune Waaler

Studentene som utfører merkearbeidet varierer i antall mellom 6 og 11 personer, og de er alle i hovedsak ferdig med BA-studiet. De bor i telt inne på fjellet tre uker i strekk. Stien går mye langs kjølen (vannskillet) på Sørøya. Arbeidet foregår derfor i et krevende fjellterreng som krever spesiell kompetanse av de som utfører merkejobben.

Prosjektet gjennomføres på Fefo/Finnmarkseiendommens grunn (eiendom) på Sørøya og er godkjent av Fefo. Der hvor stien går over privat grunn blir det nå inngått avtaler med grunneierne. Tilbakemeldingene fra Fefo og private grunneiere er gode.

Berørte og tilstøtende bygdelag er også positive. Kommunene får nå melding om at flere bygdelag ønsker og merke tilførselsstier fra sin bygd og inn til Sørøya på langs-stien. Slik blir ikke stien bare en effektiv "på langs sti", men også en kultursti til/fra bygdene, som bidrar til å sette bygdene på kartet på en positiv måte.

Antall brukere av stien er stor og tiltaket er rettet mot alle aldersgrupper. Prosjektet har allerede fått stor oppmerksomhet i sosiale medier og er omtalt i DNT sin jubileumsbok: Kunsten og vandre – Den Norske Turistforening 150 år for friluftsliv og turglede – 2017 og i boka Sørøya- den grønne øya i nord  - Hammerfest kommune - 2017. 

Odd + Elias og Trevor som var med og bygde varden
Odd + Elias og Trevor som var med og bygde varden. Foto: Rune Waaler

Det skal og bygges tre turhytter langs turstien i løpet av 2019 som skal være åpne for allmenn bruk. (To hytter i Hasvik kommune og en hytte i Hammerfest kommune). Hver av hyttene blir på ca. 20 kvm2. med en enkel planløsning. Fefo har sponset turhyttene med hele 355 000 kr. for 2017.

Turstien er ikke ferdig merket. Gå gjerne langs stien, men vær oppmerksom på at du kan støte på:

  • Stikryss uten skilt
  • Kortere strekninger langs traseen hvor vardingen og T-merking opphører
  • Varder uten røde T-er
  • Varder som går over i mindre merkestein – for så og opphøre

Vi ønsker at folk skal komme seg ut på tur på Sørøya. Men her som andre steder i fjellet må en ha med kart og kompass, og evn. GPS – og ikke minst kunne bruke det.  En digital nedlastbar versjon av turstien, og turkart i målestokk 1: 50 000, vil foreligge i løpet av høsten 2019.

For nærmere informasjon kontakt prosjektleder miljøvernrådgiver Tom Eirik Ness – Hammerfest kommune, tlf. 971 98795 – tomness@hammerfest.kommune.no.

Hammerfest & Hasvik kommuner
Den 21.08.2018 

Del dette: