Hasvik kommunevåpen

Tilsynspersoner til fosterhjem

Barneverntjenesten i Hasvik kommune søker tilsynspersoner til fosterhjem.

Tilsynspersonens oppgaver

1. Bidra til å sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet. Tilsynspersonen skal gjennom besøk i fosterhjemmet og samtaler med barnet gjøre seg opp en mening om barnet blir tilfredsstillende ivaretatt, og om forutsetningene for plasseringen følges opp.
2. Sørge for at barnets erfaringer og oppfatninger fanges opp og blir videreformidlet til barneverntjenesten.

Det skal gjennomføres fire tilsyn pr. år pr. barn

Tilsynspersonen skriver rapport etter hvert tilsyn, som sendes til barneverntjenesten.

Ingen formelle krav

Det er ingen formelle krav til en tilsynsperson, utover fremlagt politiattest. Det er likevel en fordel å ha erfaring fra arbeid med barn og unge. 

Ønsker du å bli tilsynsperson?

Ta kontakt med barnevernleder Camilla Galstad på epost camilla.galstad@hasvik.kommune.no.

Del dette: