Hasvik kommunevåpen

Gravearbeid på Dønnesfjordveien

Fra 10.08.20 starter gravearbeid på Dønnesfjordveien.

11. august 2020 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Søknad om sesongplass fiskebåter / fritidsbåter

Her finnes informasjon om alternative muligheter for søknad om sesongplass for fiskebåter / fritidsbåter.

03. januar 2020 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Båtplasser

Her finnes oversikt over båtplasser i Hasvik kommune.

15. februar 2019 Les mer ››
Logo_dsb

Informasjon fra DSB:

Er du forberedt?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. 

05. desember 2018 Les mer ››

Vakttelefon for brøyting

Vakttelefon for brøyting i Hasvik er 90911894.

04. desember 2015 ››

Arealforvaltning

Eiendomsforvaltning: Arbeidsområder - svare på spørsmål angående eiendomsproblematikk, skrive ut situasjonskart over eiendomsforhold til kunder som ønsker det,

22. november 2006 Les mer ››

Brann- og feiertjenesten

Hasvik kommune sorterer under 110- sentralen i Hammerfest og betaler for denne tjenesten etter folketall.

01. mars 2006 Les mer ››

Byggesaksbehandling og kontroll

Hvis du har byggeplaner som: utvidelse av bolig, bygging av garasje, endring av fasader, altanutbygging, montering av mindre frittstående bygninger som lekehus/veksthus...

06. mai 2005 Les mer ››

Havner

Hasvik havn er lokalisert på sørsiden av Sørøya med innseiling fra det dype og åpne Sørøysundet. Innseilingen fra havet kan karakteriseres som åpen og grei og under normale værforhold uten fare for skipsfarten.

06. mai 2005 Les mer ››

Renovasjon

Hasvik, Alta, Loppa og Kautokeino kommuner dannet 29. mars 1996 selskapet Vest-Finnmark Avfallsselskap/Oarje-Finnmarkku Rihpafitnodat, (VEFAS IKS/OAFIR SGO) som tar seg av renovasjonshentingen i kommunene.

08. september 2006 Les mer ››

Teknisk etat

Teknisk seksjon er oppbygget med seksjonsleder og rådgiver som reine administrative stillinger.

22. november 2006 Les mer ››

Vann og avløp

Hasvik kommune har 3 vannrenseanlegg - ett på hvert sted - Hasvik, Breivikbotn og Sørvær. Her sikres vannkvaliteten med rensing og utfelling.

06. mai 2005 Les mer ››