Hasvik kommunevåpen

Høring - framtidig organisering av ungdomsskoletilbudet i Hasvik kommune

Hasvik kommunestyre er i dagens møte, 21.april 2021, blitt oppdatert på den pågående prosessen vedr fremtidig organisering av ungdomsskoletilbudet i kommunen.

21. april 2021 Les mer ››

Åpent møte om detaljregulering for settefiskanlegg på Veines, Sørøya

Cermaq inviterer til åpent møte om planlagt settefiskanlegg på Veines, onsdag 21.04.2021 kl:18:00.

21. april 2021 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Informasjon til lag og foreninger i Hasvik kommune:

Utlysning av kulturmidler 2021

Søknadsfristen for kulturmidler settes til 5. mai 2021.

19. april 2021 Les mer ››
Landmåling

28 april er fristen for rekvisisjon av kartforretning

Frist for innsending av rekvisisjon av kartforretning settes til Onsdag 28 april 2021. 

03. januar 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Høring - Reguleringsplan Veines settefiskanlegg

Reguleringsplan for Veines settefiskanlegg

26. mars 2021 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Covid-19 - fredag 16. april

Det er ikke påvist nyr tilfeller av Covid-19 i Hasvik kommune siden 8. januar.

16. april 2021 Les mer ››