Foto: HUT

Sørøydagene 2007 er over

Søndag den 15.juli var det slutt på årets Sørøydager. Dette ble markert med en nydelig seremoni i Hasvik Kirke, anført av vårt allestedsværende Sørøy(dags)kor.
Etter 10 hektiske dager med aktiviteter dag og natt både for arrangører og tilreisende er det slutt. Årets Sørøydager har vært preget av stor aktivitet og rekordstor oppslutning. Værgudene har vært med oss helt fra starten torsdag den 5. juli. Det har innimellom vært litt overskyet og regn, men det har klaffet med dager fyllt av inneaktiviteter. Været skal ha mye av æren for at årets Sørøydager betegnes som vellykkede, men den viktigste årsaken til de flotte arrangementene er utvilsomt dugnadsinnsatsen til flere hundre frivillige. Mer enn 300 personer har aktivt deltatt i avvikling av Sørøydagene – i en kommune med ca 1000 innbyggere. Det er det som gjør Sørøydagene så spesielle. Arrangementene drives ikke frem av det offentlige eller det private næringslivet, men av grasrota, representert gjennom lag- og forreninger. En slik måte å arrangere festival på er selvsagt risikofyllt da alt skjer på dugnadsbasis, men årets Sørøydager viser med all tydelighet at dugnadsånden fortsatt lever. Det som er ekstra gledelig i år er at såpass mange unge mennesker aktivt har deltatt som medarrangører – det lover godt for kommende festivaler. HUT har hatt det overordnede koordineringsansvaret for sørøydagene. Jeg vil rette en stor og varm takk til alle som har gitt sitt bidrag til at årets Sørøydager så godt som har gått på skinner. Det er umulig å fremheve noen enkeltpersoner for innsatsen, for alle er like viktige. Som en takk for innsatsen under Sørøydagene 2006 inviteres alle som har stilt opp til dugnadsarbeid under Sørøydagene til evaluering og en hyggelig sammenkomst med bespisning i løpet av september. Tidspunkt vil bli valgt sammen med arrangørene. Vi vil også takke alle øvrige samarbeidspartnere både det lokale næringslivet og eksterne samarbeidspartnere, samt bidragsytere til flotte premier. TUSEN HJERTELIG TAKK ALLE SAMMEN. På vegne av HUT Eva D. Husby

Del dette: