Hasvik kommunevåpen

Søknad om sesongplass fiskebåter / fritidsbåter

Her finnes informasjon om alternative muligheter for søknad om sesongplass for fiskebåter / fritidsbåter.

Alternativ 1:

Se på oversikt over båtplasser for Hasvik Kommune. Oversikten kan lastes ned her.

Fyll ut skjemaet etter at du har funnet ut hvilken havn, hvilket havneanlegg du ønsker å få tildelt plass, ved. Til slutt fører du opp hvilken/hvilke uke(r) det ønskes leieavtale for.

Søknadsskjema finner du her.

Alternativ 2:

Se på oversikt over båtplasser for Hasvik Kommune. Oversikten kan lastes ned her.

Finn ut hvilken havn, hvilket havneanlegg du ønsker å få tildelt plass, ved. Send det på e-post eller vanlig brevpost til Hasvik Kommune. Til slutt fører du opp hvilken/hvilke uke(r) det ønskes leieavtale for.

Når du har fått melding om at du blir tildelt plass, er bestillingen registrert i fakturasystemet vårt. Når du ankommer havnen må du ta kontakt med ansvarlig for drift av havnene for å få års-oblatet for plassen utlevert.

Når dette er utlevert vil vi foreta fakturering for leie av kaiplass og strøm (dersom du har bestilt dette ) i tråd med din bestilling. De som har bestilt sesongplass fiskebåt vil bli fakturert for bestilt periode uavhengig av om plassen blir benyttet elller ikke.

Alternativ 3:

Se på oversikt over båtplasser for Hasvik Kommune. Oversikten kan lastes ned her.

Finn ut hvilken havn, hvilket havneanlegg du ønsker å få tildelt plass, ved. Send sms til 909 42 825 til fagleder teknisk. Der må det oppgis: navn på fartøy, registreringsmerke, lengde på fartøyet, bredde på fartøyet, navn på eier av fartøyet, organisasjonsnummer / fødselsdato på eier og fakturaadresse. Til slutt fører du opp hvilken/hvilke uke(r) det ønskes leieavtale for.

Når du har fått melding om at du blir tildelt plass, er bestillingen registrert i fakturasystemet vårt. Når du ankommer havnen må du ta kontakt med ansvarlig for drift av havnene for å få års-oblatet for plassen utlevert.

Når dette er utlevert vil vi foreta fakturering for leie av kaiplass og strøm (dersom du har bestilt dette ) i tråd med din bestilling. De som har bestilt sesongplass fiskebåt vil bli fakturert for bestilt periode uavhengig av om plassen blir benyttet elller ikke .

Alternativ 4:

Se på oversikt over båtplasser for Hasvik Kommune. Oversikten kan lastes ned her.

Finn ut hvilken havn, hvilket havneanlegg du ønsker å få tildelt plass, ved. Ring mobil 909 42 825 til fagleder teknisk. Der må det oppgis: navn på fartøy, registreringsmerke, lengde på fartøyet, bredde på fartøyet, navn på eier av fartøyet, organisasjonsnummer / fødselsdato på eier, fakturaadresse, samt hvilken / hvilke uke(r) det ønskes leieavtale for.

Når du har fått melding om at du blir tildelt plass, er bestillingen registrert i fakturasystemet vårt. Når du ankommer havnen må du ta kontakt med ansvarlig for drift av havnene for å få års-oblatet for plassen utlevert.

Når dette er utlevert vil vi foreta fakturering for leie av kaiplass og strøm (dersom du har bestilt dette ) i tråd med din bestilling. De som har bestilt sesongplass fiskebåt vil bli fakturert for bestilt periode uavhengig av om plassen blir benyttet elller ikke.

Det gjøres oppmerksom på at ved kapasitetsproblemer i fiskesesongen, vil registrerte fiskebåter gis prioritet.

Del dette: