Hasvik kommunevåpen

Informasjon om skolestart

Velkommen til nytt skoleår!

Skolene og SFO i Hasvik kommune starter opp mandag 22. august.

16. august 2022 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Skolerute for skoleåret 2022 - 2023

Skolerute for elevene ved skolene i Hasvik kommune skoleåret 2022 / 2023.

24. juni 2022 Les mer ››

Breivikbotn skole

Breivkbotn skole har 14 elever skoleåret 2019 / 2020.

21. august 2019 Les mer ››

Et samarbeid mellom opplæringskontorene i Finnmark:

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en alternativ vei til fag- og svennebrev for voksne som er i arbeid.

08. mai 2019 Les mer ››
Logo - Forskerfabrikken

Bli med på Forskerfabrikkens sommerskole:

Tidenes sommeropplevelse!

Gjennom en actionfylt uke skal barna eksperimentere og utforske naturvitenskapens spennende verden.

13. mars 2019 Les mer ››
FFK_hovedlogo_pms

Informasjon fra Finnmark fylkeskommune

Godkjenningssentralen blir VO Finnmark

Godkjenningssentralen endrer navn til VO Finnmark.

21. november 2017 Les mer ››
Logo_Husbanken

Informasjon fra Husbanken

Stipend til masteroppgaver i 2017

Husbanken deler ut stipend til studenter som ønsker å skrive en masteroppgave med tema knyttet til bolig og boligsosialt arbeid. Søknadsfrist er 1. mars 2017.

13. februar 2017 Les mer ››

Lokal forskrift om nærskole

Kommunestyret vedtok i møte 16. juni 2016 sak 48/16  - Lokal forskrift om nærskole.

17. august 2016 Les mer ››

Skolefritidsordningen

SFO er et frivillig omsorgs-, tilsyns- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for elever fra 1. til 4. klassetrinn og etter særskilt individuell vurdering for funksjonshemmede barn opp til 7. klassetrinn.

17. august 2016 Les mer ››

Ordensreglement for skolene i Hasvik kommune

Kommunestyret vedtok i møte 16. juni 2016 sak 49/16  - Revidering av lokal forskrift om ordensreglement for skolene.

17. august 2016 Les mer ››
Logo_nulmobbing.no

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Nytt nettsted om mobbing

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

13. juni 2016 Les mer ››
Førjulskonsert på Sørvær skole 11. desember 2015

Førjulskonsert på Sørvær skole

Fredag den 11.12.15 hadde vi på ungdomstrinnet på Sørvær skole førjulskonsert til inntekt for klasseturen vår til London i april.

15. desember 2015 Les mer ››
Logo - Finnmark Fylkeskommune

Informasjon fra Finnmark Fylkeskommune:

Seminar om utdanningsvalg

Gjør Utdanningsvalg til det mest spennende faget på skolen!

09. september 2015 Les mer ››
Logo - Udir

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet:

Foreldreinformasjon om kartleggingsprøver

Våren 2013 skal elevene på 1., 2. og 3. trinn gjennomføre kartleggingsprøver i leseferdighet og i tallforståelse og regneferdighet.
20. mars 2013 Les mer ››
Logo - Udir

Informasjon til foreldre fra Utdanningsdirektoratet:

Rettigheter og plikter i grunnskolen

Foreldre trenger god informasjon om regelverket i grunnskolen. Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over rettigheter og plikter.

07. desember 2012 Se oversikten her ››
Renate Kristiansen med fagbrev

Fagbrev til Renate

Renate Kristiansen fra Hasvik har tatt utdanning som barne- og ungdomsarbeider.
24. oktober 2011 Les mer ››
Blogger om klassetur

Elever blogger om klassetur

Fredag 9. september reiser 10. klasse ved Hasvik skole på klassetur til Gøteborg. I den anledning har klassen opprettet en blogg der de skal legge inn daglige "reportasjer".
08. september 2011 Følg bloggen til 10. klasse her ››
Logo - Tine

Bestilling av skolemelk på internett!

Nå kan foresatte bestille og betale skolemelken selv på internett, direkte fra TINE!
27. juni 2011 Les mer ››
Gå til skolen – konkurranse 1. april - 1. juni 2011

"Gå til skolen" – konkurransen:

Vinneren ble Breivikbotn skole!

Hasvik kommune er en folkehelsekommune, og i den forbindelse ønsket vi å motivere barna til å gå/sykle til og fra skolen i perioden 1. april - 1. juni 2011.
08. juni 2011 Les mer ››
Logo - Norsk Friidrett

Elever i Hasvik kommune på startstreken i verdens største stafett!

Alle elever fra 5. til 9. klasse i Hasvik kommune er på startstreken i verdens største stafett. Stafetten går av stabelen 12. mai over hele landet.
11. mai 2011 Les mer ››
Seminar om framtidas skole på Hasvik samfunnshus 29. april 2011 - foto: Erling Furseth

Seminar om framtidas skole

Fredag 29. april 2011 ble 36 elever på ungdomstrinnet samlet for å gi innspill til framtidas skole i Hasvik kommune.
02. mai 2011 Les mer ››

Strengere fraværsregler fra skolestart

Kunnskapsdepartementet fastsetter med virkning fra 1. august strengere krav i forskriften til opplæringsloven og privatskoleloven om elevers fravær fra skolen.
11. august 2010 Les mer ››

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger - søknadsskjema

Er du utlending mellom 16 og 55 år og har oppholdstillatelse som grunnlag for pemanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

13. april 2010 Les mer ››

Elevpermisjon inntil 2 uker - søknadsskjema

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Når det er forsvarlig kan rektor, etter søknad, gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker (OL § 2-11).
12. april 2010 Les mer ››

Vurdering for læring

Utdanningsdirektoratet lanserer nettsiden "Vurdering for læring" for lærere og skoleeiere.
11. mars 2010 Les mer ››

Gudstjenester i skoletiden

Utdanningsdirektoratet har sendt ut brev til kommunene med råd for gjennomføring av gudstjenester i skoletiden.
11. november 2009 Les mer ››

Nasjonale prøver i engelsk

Resultatene fra de nasjonale prøvene i engelsk på 5. og 8.trinn er nå tilgjengelig på www.udir.no - skoleporten.

10. november 2009 Les mer ››

Skolens foreldre- og elevundersøkelse

Skolens foreldre- og elevundersøkelse gjennomføres for foreldre og elever to ganger pr. år.
01. oktober 2009 Les mer ››

Skoleruta for skolene i Hasvik kommune

Her finner du skoleruta for skolene i Hasvik kommune.
28. mai 2009 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Hasvik skole


Hasvik skole har 35 elever skoleåret 2022/2023.

26. januar 2007 Les mer ››

Sørvær oppvekstsenter

Fra 01.01.05 ble Sørvær skole, barnehage og SFO slått sammen til Sørvær oppvekstsenter.

22. november 2006 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Kulturskolen

Hasvik kulturskole - et kommunalt tilbud for 6 til 100-åringer!
27. mai 2009 Les mer ››

Skolefri utenom skolens ordinære ferier og fridager

I Norge har elevene rett og plikt til å gå i grunnskolen i 10 år (for elever som begynte i eller etter 1997), 190 skoledager pr. år. Det er de foresatte som er ansvarlig for at barna møter på skolen.
02. desember 2005 Les mer ››