Skolens foreldre- og elevundersøkelse

Skolens foreldre- og elevundersøkelse gjennomføres for foreldre og elever to ganger pr. år.
Undersøkelsen gjøres elektronisk, og gjennomføres i høsthalvåret mellom 01.10.09 - 18.12.09. Foreldre oppfordres til å ta kontakt med rektor for å delta i undersøkelsen. Ny undersøkelse kommer til våren.

Del dette: