Skjønnsmannsutvalg for Hammerfest domssogn

Valgt av kommunestyret 16.06.16 - sak 65/16:

Torfinn Husby


Statlig informasjon