Seminar om framtidas skole

Fredag 29. april 2011 ble 36 elever på ungdomstrinnet samlet for å gi innspill til framtidas skole i Hasvik kommune.

Dette skjedde forøvrig samme dag som regjeringa la fram sin ungdomsmelding - les mer her.

På seminaret fikk ungdomsskoleelevene i Hasvik kommune komme med sine synspunkt på hvordan kommunen kan gi et best mulig skoletilbud til elevene sine.

Sentrale tema for seminaret var:

 • Dagens faglige og sosiale tilbud til elevene i ungdomsskolen
  - Positive elementer og ting som kan forbedres
   
 • Hvordan gjøre overgangen til videregående skole best mulig
   
 • Framtidas ungdomsskole i Hasvik kommune:
  - Hvordan ønsker elevene at den skal være
Foto: Erling Furseth
Foto: Erling Furseth
Til å lede seminaret var det innhentet fagbistand fra Høgskolen i Finnmark v/Beathe Sætveit og Kirsten Elisabeth Stien.
Elevenes innspill vil bli tatt med i AD HOC-utvalgets arbeid for framtidas skole i Hasvik kommune – sett ut fra et pedagogisk og sosialt ståsted.

Del dette: