Samarbeidsutvalgene ved skolene - representanter

Valgt av kommunestyret 21.11.19 sak 70/2019

Hasvik skoles samarbeidsutvalg:

Representant: Halvard Holst-Olsen
Vararepresentant: Kenneth Fagerheim 

Breivikbotn skoles samarbeidsutvalg:

Representant: Torfinn Husby 
Vararepresentant: Edd Børre Pedersen 

Sørvær oppvekstsenters samarbeidsutvalg:

Representant: Ronny Henriksen 
Vararepresentant: Jon Atle Bjørnø 

Del dette: