Salg og festepriser for boligtomter

Fra 01.01.21

Salg og festepriser for boligtomter

Beskrivelse Pris
Salg tomter: Bolig- og hytte/fritidstomter Kr 27,00 pr. m2
Festeavgift for tomter (nye festekontrakter) Kr 2,50 pr m2 pr. år
Minstepris for feste av nye bolig- og fritidstomter Kr 2000,00 pr. år
Næringstomter Kr 13,00 pr. kvm pr. år

Formannskapet kan, etter en konkret helhetsvurdering, innvilge gratis tomt til nyoppføring av enebolig av privatpersoner ment til eget bruk.


Statlig informasjon