Salg og festepriser for boligtomter

Fra 01.01.19

Salg og festepriser for boligtomter

Beskrivelse Pris
Salg tomter: Bolig- og hytte/fritidstomter Kr 25,00 pr. m2
Festeavgift for tomter (nye festekontrakter) Kr 2,10 pr m2 pr. år
Minstepris for feste av nye bolig- og fritidstomter Kr 640 pr. år
Næringstomter Kr 12,10 pr. kvm pr. år

Formannskapet kan, etter en konkret helhetsvurdering, innvilge gratis tomt til nyoppføring av enebolig av privatpersoner ment til eget bruk.


Statlig informasjon