Rusmisbruk rammer flere enn dem som ruser seg!

Pårørende til rusavhengige blir syke av bekymring, stress og skam. Det behøver ikke være slik.

Alternativ X - en bok for pårørende til rusavhengige av Kristin Myrmel:

Alkoholisme og rusmisbruk skaper noen tankemønstre og følelsesmessige reaksjoner som synes å være felles for pårørende som lever med misbrukere. Pårørende blir syke av dette - men det finnes en vei ut av "med-avhengigheten".
Alternativ X
Alternativ X - en selvhjelpsbok for pårørende til alkoholikere og rusmisbrukere

Medavhengighet

I boken "Alternativ X" skriver forfatteren om hvordan hun og andre har jobbet seg ut av det hun kaller "med-avhengighet". Hun skriver saklig og informativt om hvordan andre menneskers alkoholisme og rusmisbruk har påvirket henne selv, og andre barn, søsken og foreldre.

Hektet på håpet om forandring

Hun beskriver hva som skjer når pårørende blir manipulert eller utsatt for psykisk terror, og hvordan man blir hektet på håpet om forandring. Hun gir gode eksempler på hvordan pårørende kan bli bevisst , sette grenser og løsrive seg fra skadevirkningene av medavhengighet.

Les mer:

Del dette: