Renovasjon

Hasvik, Alta, Loppa og Kautokeino kommuner dannet 29. mars 1996 selskapet Vest-Finnmark Avfallsselskap/Oarje-Finnmarkku Rihpafitnodat, (VEFAS IKS/OAFIR SGO) som tar seg av renovasjonshentingen i kommunene.

Selskapet er etablert med et egenkapitalfond der hver kommune har bidratt med eierandel etter forholdsmessig beregning av antall innbyggere i kommunen.

Det er innført kildesortering i kommunene.

Hvorfor kildesortere?

Stadig større mengder avfall er i ferd med å bli et alvorlig miljøproblem i Norge. Også i Finnmark øker avfallsmengdene. Samtidig har ny kunnskap gjort oss oppmerksomme på hvor farlig mye av avfallet er for miljøet dersom det ikke håndteres på riktig måte.

Nye statlige lover og regler om hvordan avfallet skal håndteres skal sikre at framtidige generasjoner kan boltre seg med rent vann, rikt dyreliv og planteliv. Kildesortering av avfallet er et viktig tiltak for å nå målene staten har satt. Innen 2010 skal 75 % av avfallet gjenvinnes. I 2003 ble det gjenvunnet 57,7 %

Omlaststasjon

Vefas IKS har etablert en omlaststasjon i Hasvik for mottak av annen type avfall enn husholdningsavfallet. Omlaststasjonenes virksomhetsområde er mottak av forbruksavfall/grovavfall fra husholdninger og mindre bedrifter.

Stasjonene skal være et servicetilbud for mottak av ekstraordinært forbruksavfall / grovavfall fra husholdninger og næringsliv. Det er ikke tillatt å levere avfallsfraksjoner som det finnes egne ordninger for som plast, matavfall, papir, kartong, glass og blikk osv.

Åpningstid: Torsdager fra kl 13.00 til kl 18.00.

Rusken-aksjoner

Årlig legges det opp til Rusken- aksjoner som tar sikte på å rydde offentlige områder for skjemmende avfall. Samtidig er dette en anledning for private til å rydde opp i sine nærområder.

Kontaktinformasjon:

Hasvik kommune
Teknisk seksjon
Postboks 43 9593
BREIVIKBOTN
Telefon: 78 45 27 00
Telefaks: 78 45 15 08

Teknisk leder:
Direkte telefon: 78 45 27 42
Mobil: 48 10 78 92
E-post: teknisk.leder@hasvik.kommune.no

Del dette: