Landmåling

Frist for innsending er 25. april 2014

Rekvisisjon av kartforretning

Hasvik kommune har satt som frist for innsending av Rekvisisjon av kartforretning til 25. april 2014

De som skal søke om fradeling av tomt eller grensepåvisning sommeren 2014 må sende inn Rekvisisjon av kartforretning til Hasvik kommune innen 25. april. Oppmåling vil skje i uke 26. Alle blir tilskrevet med nøyaktig tidsangivelse for utføringen av oppmålingen innen gjeldene tidsfrister.

Spørsmål vedrørende saken rettes til Hasvik kommune V/Matrikkelfører Kim-Are Walsø Tlf 78452743 kimare.teknisk@hasvik.kommune.no.

Søknader sendes innen 25. april til:

Hasvik kommune
Fjellveien 6
9593 Breivikbotn
post@hasvik.kommune.no

Del dette: