vfr_106x83

Informasjon fra Vest-Finnmark Regionråd:

Regionrådet og regiontinget samles i Alta

Tirsdag 5. juni møtes regionrådet til møte. Dagen etter den 6. juni kommer så regiontinget sammen. Møtene finner sted på Rica Hotell i Alta.

5. juni er det nytt møte i styret for Vest-Finnmark Regionråd. Her innstiller man på saker til regiontinget som kommer dagen etter. Møtet vil også få avdelingsdirektør Helge Aune fra Skatt Nord inn for å orienter og drøfte de utfordringer som nå kommer mht ID-registrering av utenlandske borgere, etter at Skattedirektoratet har lagt ned flere skattekontor.

Kjølreplan for regionrådet

Dagen etter er det regiontinget som er samlet. Her møter ordfører pluss 4 politikere fra hver medlemskommune. Her vil regiondirektør i NHO Marit Helene Pedersen og senior rådgiver i Bedriftskompetanse og styreleder i Petro Actic, Arvid Jensen møte og innlede til drøftinger. Videre skal Strategisk plan 2012-2015 opp til behandling.

Kjøreplan for regiontinget

Del dette: