Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet for personerer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ i kommuner og fylkeskommuner.

Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, og komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Hva kan rådet bestemme?

Rådet skal komme med innspill til saker som skal behandles i kommunen eller fylkeskommunen, slik at synspunktene og behovene til personer med funksjonsnedsettelse blir synliggjort og er del av saken før det tas en avgjørelse.

Det er opp til kommunen og fylkeskommunen å fatte vedtak i de enkelte sakene. Rådets anbefalinger i den konkrete saken vil være en del av beslutningsgrunnlaget.

Kommunestyret og fylkestinget kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger, og kan gi medlemmer av rådene møte- og talerett i folkevalgte organer.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Valgt av kommunestyret 21.11.19 - sak 66/2019, sak 21/2020 og sak 55/2020:

Leder Helene Arnesen (A)
Nestleder Dan Vidar Johnsen (A)
Medlem Elisabeth S. Mikalsen (A)
Medlem Rigmor Einan (H)
Medlem Trude Hustad (Brukerrepresentant)

Varamedlem 1. Snorre Sjursen (A)
Varamedlem 2. Sigurd Gigerland (A)

Varamedlem 1. Annika Sjursen-Westberg (Brukerrepresentant)
Varamedlem 2. Hege Sørensen (Brukerrepresentant)

Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

application/octet-streamVeileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Statlig informasjon