Fisken og vi - logo

Fiskeripolitisk konferanse i Hasvik

Fisken og Vi

Hasvik kommune inviterte 7. - 8. mars 2017 til den fiskeripolitiske konferansen «Fisken & Vi».

17. mars 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Kommunal planstrategi 2016 - 2019

Hasvik kommunestyre vedtok i møte 29. september 2016 «Kommunal planstrategi for Hasvik kommune 2016-2019».

29. september 2016 Les mer ››

2016 - 2019

Levekårsutvalget

Oversikt over representanter og vararepresentanter i levekårsutvalget i perioden 2016 - 2019.

01. juli 2016 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Sluttrapport - Ferjesambandet Hasvik - Øksfjord

Rapporten om ferjesambandet Hasvik - Øksfjord er skrevet av Møreforskning på oppdrag fra Hasvik kommune.

29. juni 2016 Les mer ››
Hasvik kommunestyre fattet et historisk vedtak 16.06.16 (foto: Gro M. Nilssen)

Historisk vedtak i kommunestyret 16.06.16:

Hasvik kommune skal bestå som egen kommune!

Et enstemmig Hasvik kommunestyre fattet følgende historiske vedtak 16.6.16:

16. juni 2016 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Møte i Formannskapet 12.02.16:

Fergesituasjonen til/fra Hasvik kommune

Formannskapet  behandlet  i møte 12.02.2016 sak 8/16 fergesituasjonen til / fra Hasvik kommune. Følgende vedtak ble fattet enstemmig:

12. februar 2016 Les mer ››

Kommunestyret

Oversikt over representanter og vararepresentanter i kommunestyret.
03. september 2009 Les mer ››

Formannskapet

Oversikt over representanter og vararepresentanter i formannskapet.
03. september 2009 Les mer ››

Innbyggerinitiativ

Innbyggerinitiativ betyr at du som innbygger i en kommune eller fylkeskommune kan sette politiske spørsmål som du er opptatt av, på den politiske dagsordenen.
29. mars 2005 Les mer ››

Råd og utvalg

Oversikt over råd og utvalg i Hasvik kommune.

03. september 2009 Les mer ››

Ordførerens side

Informasjon fra Hasvik kommunes ordfører.
03. september 2009 Les mer ››
06. juli 2005 Les mer ››
03. september 2009 Les mer ››

Protokoller

Protokoller fra møter i formannskapet og kommunestyret.
03. september 2009 Les mer ››