Ordensreglement for skolene i Hasvik kommune

Kommunestyret vedtok i møte 16. juni 2016 sak 49/16  - Revidering av lokal forskrift om ordensreglement for skolene.

Forskrift om felles ordensreglement for skolene i Hasvik kommune:

Del dette: