Oppvekstleder og PPT-rådgiver

Oppvekstleder har det pedagogiske og administrative lederansvaret for skoleverket og barnehagene på kommunenivå.

Oppvekstleder har også det overordnede koordineringsansvaret for kommunens satsing på ungdom og kultur.

Kontaktinformasjon:

Oppvekstleder Monika Olsen
Direkte telefon: 78 45 27 21
E-post: oppvekstleder@hasvik.kommune.no 

PPT-rådgiver: Siv O. Gamst
E-post: siv.gamst@hasvik.kommune.no
Direkte telefon: 78 45 27 23
Mobil: 92 08 33 08

 

Del dette: