Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Koronavirus – onsdag 29.april kl.14.30

Oppdatert informasjon om koronavirus.

 • Det er ikke registrert Koronatilfeller i Hasvik kommune.
   
 • Med utgangspunkt i statlige restriksjoner og begrensninger har Hasvik formannskap i dagens møte besluttet følgende:

Politiske møter tom 15.juni:

 • Formannskapet avholder ordinære møter i tråd med oppsatt møteplan på Rådhuset.
 • Kontrollutvalget og AMU kan avholde ordinære møter på Rådhuset.
 • Møter i Eldrerådet, Levekårsutvalget, Funksjonshemmedes råd og ungdomsrådet utgår.
 • Kommunestyremøtet 6.mai avholdes som telefonmøte.

 

Følgende saker utsettes til politisk behandling til september:

 • Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2019
 • Tildeling av kulturmidler
 • Kulturpris 2020
 • Årets Sørøyborger 2020
   

Sørøydagene 2020 avlyses.
 

 • Neste informasjon kommer MANDAG 4.mai ca kl.14.30  
  – dersom ikke en ny og alvorlig situasjon oppstår     


   

  Eva D Husby                                                                                                                          
  Ordfører i Hasvik kommune

                 

  Hasvik kommune følger de råd og føringer som til enhver tid gis fra statlige myndigheter:         
  Folkehelseinstituttet
  Helsenorge.no
  Nav.no                                                         

Del dette: