Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Covid-19 - torsdag 8. oktober

Det er ingen ny registrerte tilfeller av Covid-19 siden forrige oppdatering.

 • Det er ingen ny registrerte tilfeller av Covid-19 siden forrige oppdatering.

  Totalt er det nå registrert tre Covid-19-smittede med bostedsadresse i Hasvik kommune. I tillegg er det registrert to smittede personer hjemmehørende i andre kommuner, som nå oppholder seg i isolasjon i Hasvik kommune. Alle de smittede kan spores til samme smittekilde.
   
 • Det har helt siden det første tilfellet av Covid-19 ble registrert i Hasvik kommune pågått et omfattende og intenst sporingsarbeid for å finne hvem som har vært i kontakt med de smittede. Takk til alle som har bidratt i dette viktige arbeidet. Dette gjelder både kommunens fagpersonell og privatpersoner som i fellesskap har klart å avdekke  kontaktpunkt for mulig smittespredning.
   
 • Hasvik kommune har fulgt kriteriene fra Folkehelseinstituttet om hvem som skal testes for Covid-19. I tillegg har vi åpnet for at alle som er i «gråsonen» også kan testes om de ønsker det. Mange har ønsket å la seg teste. Dette har ført til at et stort antall personer er testet i løpet av de siste dagene.

  I går ble 31 personer testet ved Hasvik legestasjon, og i dag 18. Hasvik legestasjon har hatt stort påtrykk av telefoner og personer som skal testes. Jeg vil på vegne av Hasvik kommune få rette en stor og hjertelig takk til de ansatte ved Hasvik legestasjon for måten de har handtert dette på.

For å kutte ned på ventetida fra Covid-19-testen ble tatt til resultat foreligger har Hasvik legestasjon sammen med Widerøe og Mikrobiologisk avdeling ved UNN ytt en service langt utover det en kan forvente.De 31 testene som ble tatt i løpet av formiddagen i går ble sendt med kurer med ettermiddagsflyet til Tromsø i går ettermiddag. Kommunelege Eivind Merok tok imot prøvene ved ankomst til Tromsø, og fraktet dem direkte til Mikrobiologisk avdeling ved UNN. Testresultatene forelå i går kveld kl.23.00.

Samme prosedyre følges i dag. 18 tester sendes med ettermiddagsflyet. Om alt går etter planen foreligger resultatene før midnatt i kveld, og er tilgjengelig i morgen tidlig.

Tusen hjertelig takk til hver og en som har bidratt ved Hasvik legestasjon, Widerøe og Mikrobiologisk avdeling ved UNN.

 • Vi har ingen garantier for at det ikke oppstår nye tilfeller av Covid-19 i Hasvik kommune. Det er derfor viktig å minne om det ansvaret hver og en har for å hindre smittespredning. Hold avstand og vask hendene.
   
 • Det har kommet en del spørsmål vedr karanteneregler. Informasjon om dette finner dere på helsenorge.no, informasjon om karantene og isolasjon.   
   
 • Jeg vil også sende en hilsen til de som er smittet av Covid-19, og ønske dere god bedring. Så langt har ingen hatt alvorlige symptomer, noe vi skal være glade for.
   
 • Neste informasjon er fredag 9.oktober kl. 14.00 .


  Hasvik kommune følger de råd og føringer som til enhver tid gis fra statlige myndigheter:         
  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/         

  Eva D Husby                                                                                                                          
  Ordfører i Hasvik kommune  

Del dette: