Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Covid-19 - torsdag 23. desember 2021

  • Kommuneoverlegen opplyser at det de siste dagene er påvist covid-virus hos kun en person i Hasvik kommune. Vedkommende er i isolasjon. 
    Dette kan tyde på at covid-utbruddet er over. Men vi vil minne alle om fortsatt å følge gjeldende nasjonale rådene for å hindre nytt utbrudd.

    Se oversikt over gjeldende nasjonale koronatiltak  her.
  • Hasvik kommune vil rette en stor og hjertelig takk til alle som har bidratt til å holde covid-smitten i kommunen vår under kontroll – også under pågående smitteutbrudd. Først og fremst vårt dyktige helsepersonell, ansatte ved skolene & barnehagene og næringslivet, men også alle våre innbyggere som har overholdt de strenge råd og regler som er satt. Tusen hjertelig takk til hver og en.
     
  • Hasvik kommune følger utviklingen nøye, og kommer med ny informasjon dersom situasjonen endrer seg.


Med ønske om en god og fredfull julehelg til alle.
 

Hasvik kommune følger de råd og føringer som til enhver tid gis fra statlige myndigheter:         

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/

 

Eva D Husby                                                           
Ordfører i Hasvik kommune

Del dette: