Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Covid-19 - tirsdag 11. mai 2021

  • Folkehelseinstituttet oppgir at det er registrert et tilfelle av korona i Hasvik kommune.

Vedkommende ankom alene til Norge i løpet av helgen med destinasjon Hasvik, men ble stoppet av smittevernkontrollen og er nå i karantene ved Gardermoen.

Personen kommer til Hasvik når smittekarantenen er fullført.

 

  • 17.mai i Hasvik kommune

På grunn av restriksjoner vedrørnde Korona må tradisjonell 17.mai-feiring avlyses.
Det arrangeres kjøretøystog (Bil, MC. ATV, UTV, Sykkel osv) på alle tre steder med nødetatene i front & alle andre kan «hekte» seg på

Sørvær                Kl 11.00 fra fiskebruket i Sørvær.

Tale v/ ordføreren utenfor samfunnshuset.

Breivikbotn        Kl. 12.00 fra skolen i Breivikbotn,

Hele Norge synger nasjonalsangen.

Tale og kransnedlegging v/ ordfører ved minnesbautaen

Hasvik                 Kl 13.00 ved Hasvik kirke 

Tale og kransnedlegging v/ ordfører ved minnesbautaen

Toget starter etter kransnedlegging/tale

Hasvik helsesenter    kl.16.30
                            Hasvik kirke og ordfører deltar i sammenkomst med beboerne og ansatte.

 

Se Hasvik kommunes hjemmeside for mer detaljert program.

 

  • Oppdatert informasjon om koronavaksinering i Hasvik kommune finner du her: 

https://www.hasvik.kommune.no/informasjon-om-koronavaksinering-i-hasvik-kommune.6370320-525617.html

 

  • Ved spørsmål om Covid-19 kontakt Hasvik legestasjon tel. 78452500 eller Hasvik kommune tel.78452700. 


Hasvik kommune følger de råd og føringer som til enhver tid gis fra statlige myndigheter:         

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 
https://www.helsenorge.no/koronavirus/
 

 

Eva D Husby
Ordfører i Hasvik kommune

Del dette: