Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Covid-19 - onsdag 28. oktober

 • Det er ikke registrert ny Covid-19 smitte i Hasvik kommune.
   
 • Utleie av gymsalene starter opp mandag 2.november.  Leietakere har ansvaret for at de til enhver tid gjeldende regler for bruk av idrettsanlegg følges.
   
 • Utleie av svømmebassenget starter opp mandag 2.november.
  Det settes en max grense på antall personer i bassenget på 15 stk.
  Pga disse begrensningene avventer vi med åpning av folkebad inntil videre.
   
 • Hasvik kommune tillater med virkning fra i dag pub- og kafedrift. Det forutsettes at nasjonale bestemmelser for bransjen overholdes.
   
 • Hasvik kommune oppfordrer foreldre og andre voksne til å bidra til at Halloween-feiringen skjer i et begrenset omfang med fokus på smittevern, og at godteriet som skal deles ut er pakket inn.

  Vi håper barna får en fin Halloween-feiring til tross for disse begrensningene.
   
 • Regjerning kom i dag, 28.oktober, med revidering av «Rundskriv om kommunale smitteverntiltak» Se rundskrivet på Helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside.
   
 • Ved eventuelle spørsmål om Covid-19 kontakt Hasvik legestasjon tel. 78452500 eller Hasvik kommune tel.78452700. 
   
 • Neste informasjon fredag 30.oktober kl. 14.00.

 

 

Hasvik kommune følger de råd og føringer som til enhver tid gis fra statlige myndigheter:         
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Eva D Husby                                                                                                                          
Ordfører i Hasvik kommune

Del dette: