Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Covid-19 - onsdag 21. oktober

  • Det er ikke registrert ny smitte i Hasvik kommune.
     
  • Hasvik kommune presiserer herved budskapet angående helsepersonell i gårsdagens "Oppdatert informasjon om covid-19" til følgende:

Det er en uavklart smittesituasjon i Hammerfest kommune, på Hammerfest sykehus og i andre deler av fylket.

Hammerfest sykehus er i rød beredskap og Helse Nord i gul.
Dette krever at vi også i Hasvik kommune er ekstra oppmerksomme i forhold til å forebygge smitte, og at vi sikrer oss i forhold til at vi har en forsvarlig bemanningssituasjon.
Alt helsepersonell oppfordres til å være svært bevisste i forhold til hvordan helt nødvendige reiser gjennomføres, og eventuelt drøfte med nærmeste leder om det er påkrevet med testing eller andre tiltak knyttet til reisevirksomhet.

Det vil bli gjort en ny vurdering av dette onsdag 28.10.20.

  • Ved eventuelle spørsmål om Covid-19 kontakt Hasvik legestasjon tel. 78452500 eller Hasvik kommune tel.78452700. 
     
  • Neste informasjon fredag 23.oktober kl. 14.00.

 

 

Hasvik kommune følger de råd og føringer som til enhver tid gis fra statlige myndigheter:         
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/         


Eva D Husby                                                                                                                          
Ordfører i Hasvik kommune 

Del dette: