Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Covid-19 - nyttårsaften 31. desember 2021

Det er ingen registrert smittede i Hasvik kommune ved utgangen av året 2021. 
  
SKOLENE & BARNEHAGENE åpner mandag 3.januar 2022.
Helsemyndighetene anbefaler at alle grunnskoleelever og personell i skole og barnehage tar en selvtest 24 timer før start. Dette er ikke et krav, men en anbefaling.
 
Det har ikke vært Covid-smitte i Hasvik kommune den siste uken. Kommuneoverlegen anser det derfor ikke nødvendig å igangsette en storstilt testing av alle elever og personellet i skoler og barnehager. 
Alle som ønsker det får imidlertid tilbud om gratis selvtest. 
 
Testene kan hentes her:
Hasvik Hasvik skole tlf rektor 90557737
Breivikbotn Breivikbotn skole tlf rektor 41462344
Sørvær Sørvær skole tlf rektor 99556377
 
Ta kontakt pr. telefon etter kl. 12.00 1. januar for å avtale tidspunkt for henting av testen. 
Testen må hentes 1.januar, og tas 2.januar (24 timer før skole- og barnehagestart). 
 
Hasvik kommune vil påpeke at denne anbefalingen er gitt med utgangspunkt i dagens situasjon – ingen smittede i kommunen. Dersom dette bildet endres før oppstart, kan det medføre endring i kommunens anbefalinger.  
 
Det er viktig at alle tar nødvendige forholdsregler for å hindre spredning av Covid-19:
Har du vært ute fra kommunen i løpet av juleferien, ta selvtest ved ankomst til kommunen, og før oppstart av skole og arbeid. 
Hold avstand der det er mulig.
Test deg og unngå nærkontakt dersom du har symptomer. Dette gjelder både vaksinerte og uvaksinerte.
Hold deg hjemme dersom du er syk.
 
Hasvik kommune følger utviklingen nøye, og kommer med ny informasjon dersom situasjonen endrer seg. 
 
Vi ønsker alle sammen en fin nyttårsfeiring og et Godt Nytt År. 
 
Eva D Husby                                                                                                                           
Ordfører i Hasvik kommune

Del dette: