Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Covid-19 - mandag 22. mars 2021

 • Det er ikke påvist nye tilfeller av Covid-19 i Hasvik kommune siden fredag 8. januar.
   
 • Jeg vil på vegne av Hasvik kommune takke næringslivet, innbyggerne og våre tilreisende gjester for at vi med felles innsats har unngått å få smitte til kommunen de siste månedene.
  På nasjonalt nivå er det to store utfordringer – en pågående smittebølge med spesielt smittsomme varianter av coronaviruset & en uavklart forekomst av bivirkningene av bruk av AstraZeneca vaksinen.
  Nå ved inngangen til påsken vet vi at det vil bli økt reiseaktivitet av personer til/fra kommunen. Det krever at vi alle er påpasselige med å følge de nasjonale reiserådene. Se vedlegg: «Nasjonale tiltak».
   
 • Hasvik kommune vil på det sterkeste anmode reisende til/fra Hasvik kommune om å overholde følgende råd:
  • Ta en covid-test før du reiser til Hasvik kommune.
  • Gjenta testen 3 - 5 dager etter ankomst til kommunen. Unngå kontakt med andre inntil testresultatet foreligger. 
  • Kontakt Hasvik legestasjon for å avtale time på tlf 78452500.  
  • Hvis du kommer til Hasvik fra en kommune med strengere tiltak eller høyere forekomst av smitte enn her i Hasvik, skal du følge smittevernreglene som gjelder i kommunen som du reiser fra.
  • Unngå å reise til eller fra Hasvik kommune, dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber.
    
 • Status vaksinering Hasvik kommune. Det er hittil vaksinert 72 personer i kommunen. Vi følger de nasjonale prioriteringer, og fullfører i løpet av kort tid vaksinering av personer i aldersgruppen 75-80 år.
   
 • Ved spørsmål om Covid-19 kontakt Hasvik legestasjon tel. 78452500 eller Hasvik kommune tel.78452700. 
   
 • Ny og oppdatert informasjon kommer onsdag 24.mars kl. 14. 


  Hasvik kommune følger de råd og føringer som til enhver tid gis fra statlige myndigheter:         
  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
  https://www.helsenorge.no/koronavirus/

 

Eva D Husby
Ordfører i Hasvik kommune

Del dette: