Oljevernutvalg

Hjemmel:

Jfr. vårt samarbeid interkommunalt på oljevernberedskap

Valgt av kommunestyret 16.06.16 - sak 61/15:

Medlem:

Per Hansen

Varamedlem:

Linn Olav Arntzen