skatteetaten

Endre kontonummer for utbetaling av skattepenger

Du kan endre kontonummeret hvis du ønsker at pengene skal komme inn på en annen konto enn den som er oppgitt i skattemeldingen din.

07. februar 2020 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Informasjon fra økonomikontoret

Bruk riktig KID!

Økonomikontoret ber om at våre kunder og fakturamottakere må være nøye med å bruke riktig KID på riktig faktura når de betaler. 

13. desember 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Skatteoppkreveren informerer

Frist for betaling av restskatt 2017 er 20. august.  Faktura og innbetalingsinformasjon er under utsendelse fra Skattedirektoratet.

10. august 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Til våre leverandører

Vi vi foretrekker faktura tilsendt i EHF-format. Vårt registreringsnummer i ELMA er 964830711.

13. juni 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hasvik formannskap har i henhold til kommuneloven lagt fram sin innstilling til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019.

07. desember 2015 Les mer ››
skatteetaten

Informasjon fra Skatteetaten:

Meld flytting elektronisk

Når du flytter i Norge må du huske å melde dette til skatteetaten.

03. januar 2014 Les mer ››
skatteetaten

Informasjon fra Skatteetaten:

Nå blir skattekortene elektroniske

Fra 2014 sender ikke Skatteetaten ut skattekort i posten.

13. desember 2013 Les mer ››

Startlån - kommunale retningslinjer

De kommunale retningslinjene for startlån ble vedtatt i Kommunestyret 10.11.2008 sak 63/08.
22. februar 2011 Les mer ››

Økonomikontoret

Økonomikontoret har 3 årsverk. 

04. oktober 2005 Les mer ››

Startlån

Startlån er en behovsprøvd låneordning.

08. september 2006 Les mer ››

Betalingssatser

Hasvik Kommunes betalingssatser finner du her.
09. juni 2005 Les mer ››