Logo_utviklingssenter.no

Nytt nettsted for pleie- og omsorgstjenesten

Utviklingssenter.no er et nytt nettsted for deg som jobber i pleie- og omsorgstjenestene, i hjemmetjenesten eller i institusjonstjenestene. Her kan du la deg inspirere til fagutvikling og prosjektarbeid.

Utviklingssenter.no skal være en ressurs for ansatte og beslutningstakere i pleie- og omsorgstjenestene. På det nye nettstedet vil du finne sammendrag av forbedringsprosjekter, ulike verktøy og inspirasjon til selv å sette i gang prosjekter.

Nettstedet er en del av en nasjonal satsing på Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Hvert fylke i landet har et utviklingssenter for sykehjem og et utviklingssenter for hjemmetjenester. Utviklingssentrene skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i fylket.

Utviklingssentrene skal arbeide for fag- og tjenesteutvikling, et godt praksistilbud til elever, lærlinger og studenter og kompetanseutvikling hos de ansatte i fylket sitt.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester var tidligere kjent under navnet Undervisningssykehjem og Undervisningshjemmetjenester. Helsedirektoratet koordinerer utviklingssentrene og forvalter tilskuddsmidlene.

Del dette: