Logo - Helsedirektoratet

Informasjon fra Helsedirektoratet

Ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen

Mandag 6. juni kommer det en ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen.

Hva blir nytt for innbygger

På «Min helse» på helsenorge.no kan innbyggerne finne oversikten over alle landets fastleger og også foreta bytte av fastlege. Den viktigste endringen nå er at denne løsningen blir ny, og vil inneholde bedre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret.

Ikke mulig å bytte fastlege ved overgang til ny løsning

I forbindelse med overgang til ny løsning, vil de fleste tjenestene være utilgjengelig fra og med onsdag 1. juni. Dette betyr at innbyggere ikke kan bytte fastlege, hverken på helsenorge.no eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573). Det vil heller ikke være mulig å søke i oversikten over fastleger på de åpne sidene.
 

Tjenestene skal etter planen være tilgjengelig igjen fra og med mandag 6. juni. I den første perioden kan man oppleve at systemet er tregt eller ustabilt.

Mer informasjon om fastlegeordningen og bytte av fastlege:

Del dette: