NRS Logo

NRS Farming søker om ny lokalitet

NRS Farming søker om ny lokalitet i Storbukt, Dønnesfjord

Høring – Ny oppdrettslokalitet i Storbukt, Hasvik kommune

 NRS Farming, Postboks 1154, 9504 Alta har søkt om ny lokalitet i Storbukt i Hasvik kommune.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn på Hasvik kommunes Servicetorg på rådhuset i Hasvik og på kommunens hjemmeside www.hasvik.kommune.no. Eventuelle merknader og innspill fremmes skriftlig og oversendes Hasvik kommune, Fjellveien 6, Postboks 43, 9593 Breivikbotn eller per epost: post@hasvik.kommune.no innen 13.12.2019.


Spørsmål til søknaden rettes til NRS Farming per epost ved per.magne.bolgen@salmon.no eller tlf. 92896202.

Del dette: