Hasvik kommunevåpen

Normal åpningstid i barnehagene

Fra og med mandag 8.juni vil barnehagene i kommunen ha normal åpningstid: 07.15-16.00.

Hånd og hostehygiene har fortsatt høyt fokus. Barn med symptomer på luftveisinfeksjon skal holdes hjemme, og kan komme i barnehagen 1 dag etter de er symptomfri (ev. når de har fått negativt prøveresultat på covid-19). 

Del dette: