Logo - NKS

NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige

NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS er et gratis lavterskeltilbud for pårørende til rusmiddelavhengige.
Alle som oppfatter at de har nær tilknytning til rusmiddelavhengige er velkommen. Senteret har kontorlokaler i Alta og Bodø og eies av Norske Kvinners Sanitetsforening avd. Nordland, Troms og Finnmark. Veiledningssenteret er et livssynsnøytralt tilbud.
Å oppleve at noen som står deg nær har rusproblemer kan være svært vanskelig. Fortvilelse, frykt, uro og skam er følelser som kan oppstå hos pårørende. Vi legger vekt på å være et rolig og trygt sted hvor hver enkelt pårørende kan få mulighet til å samtale om tema de selv er opptatt av. Pårørende som tar kontakt gis anonymitet ved at det ikke føres journal og senterets ansatte har taushetsplikt. Veiledningssenteret skal bidra til å synliggjøre pårørende sin situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet. Vi samarbeider med både offentlig og privat hjelpeapparat.

Veiledningssenteret kan tilby:

Veiledning og informasjon til pårørende gjennom:

  • individuelle samtaler, enten over telefon eller på senteret i Alta og i Bodø
  • parsamtaler
  • ulike samtalegrupper
  • kurs for pårørende

Åpningstider:

Mandag - torsdag kl 0830 - 1500 (det kan gjøres avtale om veiledning utenom åpningstidene)

Kontaktinformasjon:

NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS
Løkkeveien 43
9510 Alta (3. etasje i "Dnb" -bygget)
Telefon: 78 44 08 10
E-post: post.nnorge@veiledningssenter.no
Hjemmeside: http://veiledningssenter.no/nord-norge 
Veiledningssenteret på Facebook

Del dette: