Min Side Pensjon

Min Side Pensjon er en ny internetttjeneste til enkletmedlemmene. Her kan de ansatte logge seg inn og få en rask og enkel oversikt over sine pensjonsrettigheter.

På Min Side Pensjon kan alle:

  • Kontrollere sin pensjonsopptjening
  • Beregne sin framtidige pensjon
  • Finne annen relevant informasjon om pensjon
Min Side Pensjon skal være enkel og tilgjengelig for alle uavhengig av pensjons- og datakunnskaper. Samtidig skal de som ønsker det kunne gå dypere ned i detaljene. Derfor har klp laget løsningen med informasjonen på flere nivåer, både når det gjelder den enkeltes data og generelt regelverk.

Del dette: