2019 - 2023

Levekårsutvalget

Oversikt over representanter og vararepresentanter i levekårsutvalget i perioden 2019 - 2023.

Kommunestyret behandlet i møte 21.11.2019 sak 65/2019

Følgende vedtak ble fattet enstemmig


Som medlemmer velges:

 1. Siv O. Gamst, leder – A
 2. Roy Mienna, nestleder – A
 3. Ronny Henriksen, medlem – A
 4. Susanne Hansen – H
 5. Robert Sjursen-Westberg - Sp


Som varamedlemmer velges:

 1. Helene Arnesen (A)
 2. Anne Britt Kåven (A)
 3. Snorre Sjursen (A)
 4. Reidar Nilssen (A)
   
 1. Ann Mari Christensen (H)
 2. Steinar Gamst Christensen (H)
   
 1. Hege Soløy-Sørensen (Sp)
 2. Andreas Fagerheim (Sp)

 

 

Del dette: