Hasvik+komm+våpen_50x56[1]

Barne- og ungdomsarbeider

Hasvik kommune har ledig en 11,26 % midlertidig stilling som barne- og ungdomsarbeider.

15. januar 2021 Les mer på jobbnorge.no ››
Hasvik+komm+våpen_50x56

Barne- og ungdomsarbeider

Hasvik kommune har ledig en midlertidig 70 % stilling som barne- og ungdomsarbeider.

15. januar 2021 Les mer på jobbnorge.no ››
Hasvik+komm+våpen_50x56

Konsulent

Hasvik kommune har ledig fast 100 % stilling som konsulent ved serviceavdelingen.

06. januar 2021 Les mer på jobbnorge.no ››
Hasvik+komm+våpen_50x56[1]
17. desember 2020 Les mer på jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær ved Hasvik helsesenter/ hjemmetjenesten og Soltun omsorgsbolig

Hasvik helsesenter og Soltun Omsorgsbolig har behov for tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær.

05. mai 2020 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilfeldig vikar

Kommunens barnehager og SFO har bruk for tilfeldige vikarer de kan ringe til dersom de har fravær i personalet for kortere eller lengre tid.

28. september 2017 Les mer ››