Hasvik kommunevåpen

Assistenter

Hasvik kommune har ledig assistent stillinger i barnehage, skole og SFO.

24. juni 2022 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Kommunelege med mulighet for "Nordsjøturnus"

Hasvik kommune har ledig 100 % fast stilling  som kommunelege. Stillingen kan deles opp i to 50 % stillinger hvor legen er to uker på arbeid for så å ha to uker fri.

21. juni 2022 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Barnevernkonsulent

Hasvik kommune har ledig fast 100 % stilling som barnevernkonsulent.

21. juni 2022 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Lærer

Hasvik kommune har ledig stilling som lærer for peioden 01.08.22 - 31.07.23.

20. juni 2022 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Renholder - Hasvik skole og Hasvik barnehage

Hasvik kommune har ledig stillinger som renholder.

13. juni 2022 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Lærer

Hasvik kommune søker etter et antall lærere i faste og midlertidige stillinger f.o.m. 01.08.22 ved Sørvær oppvekstsenter.

08. juni 2022 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Tilfeldig vikar

Kommunens barnehager og SFO har bruk for tilfeldige vikarer de kan ringe til dersom de har fravær i personalet for kortere eller lengre tid.

17. desember 2021 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær ved Hasvik helsesenter/ hjemmetjenesten og Soltun omsorgsbolig

Hasvik helsesenter og Soltun Omsorgsbolig har behov for tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær.

05. mai 2020 Les mer ››