Hasvik kommunevåpen

Kunngjøring: søknad til offentlig innsyn

Nord Norsk Smolt AS har søkt om tillatelse til etablering av settefiskanlegg med en planlagt årsproduksjon av 12 millioner smolt i Hasvik kommune.
Søknaden omfatter tillatelse til etablering av klekkeri, yngleanlegg og smolt. Omsøkt lokalitet er Hasvik kommunes industritomt på gnr. 16 bnr. 441, beliggende på vestsiden av Hasvik havn. Lokaliteten har koordinatene N70.28.29 - Ø22.09.36. Søknaden legges til offentlig innsyn ved Hasvik kommunes rådhus, Fjellveien 6, 9593 BREIVIKBOTN, i 4 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Hasvik kommune, postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN innen 20.01.11.

Del dette: